Гаранция на климатиците

В случай на поръчка на климатик без монтаж ще доставим избрания модел в оригинална, неразпечатана опаковка, в пълна окомплектация, придружен с покупен документ-фактура или касов бон и търговска гаранция на производителя/вносителя, която следва да бъде попълнена от съответната монтажна фирма, на която сте решили да възложите монтажа на вашия климатик. През време на гаранционния период, при нужда от подмяна на резервни части, всички необходими части ще бъдат доставени, след диагностика от фирмата, извършила монтажа.

За всяка забелязана нередност клиентът уведомява фирмата и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на сервизен техник от фирмата  инсталирала климатика.

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Гаранционният период на климатичната техника е различен според предоствавения от производителя а именно:

 • Gree сплит сисеми до 60 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Gree професионални климатизатори до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Daikin климатични системи цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Fujitsu цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Mitsubishi Electric цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Toshiba цялата гама 24 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Panasonic цялата гама 24 месеца и до 60 месеца на компресора, считано от датата на продажбата.
 • Mitsubishi Heavy Industry цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • LG цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата
 • Nippon,Treo,Fuji, Midea, цялата гама 24 месеца, считано от датата на продажбата.

2. Периодът на гаранцията може да бъде удължен максимум от 36 до 60 месеца в зависимост от предлаганите от производителя опции (т.1 от г. Условия) и е валиден в случаите, когато собственикът е извършил ежегодна профилактика на климатичната инсталация на всеки 12 месеца, която се заплаща допълнително от клиента,в противен случай гарациония срок е 24 месеца считано от датата на монтирането на климатика.

3. Спазване на инструкциите за поддържане и експлоатация.

4. При температура под 0°c в режим на отопление да се осигури 24-часова работа на системата. 

5. Представяне на оригинална гаранционна карта с четливо попълнени всички данни и покупен документ.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Гаранционният сервиз се осъществява от оторизирана монтажно-сервизната фирма. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява фирмата и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на сервизен техник от фирмата инсталирала климатика.

2. Вносителят, продавачът и монтажно-сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби за клиента, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза.Същите не са ангажирани да осигуряват оборотно друга стока.

3. Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП до предаването и на потребителя.

БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:

1. Безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация.

2. Отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката, проявени в гаранционен срок.

3. Подмяна на дефектните с нови оригинални части.

БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НЕ ВКЛЮЧВА И ТАКОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО:

 • Климатизаторът не отговаря като мощност на помещението, в което е монтиран;
 • Опит за отстраняване на проблем от неупълномощени за това лица или монтаж от неоторизирани лица и фирми;
 • Дефекти, породени вследствие на непочистени филтри или задръстени топло-обменници на вътрешното или/и външното тяло, както и запушен кондензен маркуч;
 • Повреди причинени от неправилно боравене с уреда или претоварване;
 • Нестабилно електрическо захранване или токов удар;
 • Използване на уреда не по предназначение;
 • Неизвършена ежегодна профилактика, в следствие на което уредът е претърпял повреда;
 • Природни бедствия (пожари, наводнения, бури, гръмотевици и др.);
 • Механично счупени пластмасови детайли (лицев панел, турбина на вътрешното тяло, перка на външното тяло и др.), козметични повреди по металните и пластмасовите капаци на външното и вътрешното тяло;
 • При попадане на инсекти в уреда (хлебарки и други насекоми);
 • Пропуски в системата причинени от външен фактор;
 • Гаранцията не се отнася за аксесоари и консумативи - филтри, дистанционно управление и др.
 • Почистване на въздушните филтри, топлообменниците на външното и вътрешно тела, както и дренажа;

Начин на процедиране при изпълнение на гаранционните условия Заявяване на рекламация:

Рекламация на закупения от Вас климатизатор се отнася до Оторизирания монтажен център извършил инсталацията.Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефекта е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис на фирмата.