Условия за лизинг

От услугата могат да се възползват физически и юридически лица, които следва да са пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи.
 

Онлайн лизинг с TBI Credit лесно и бързо одобрение

Вече не е нужно да идвате до наш офис, за да вземете климатик на изплащане. Ние  предлагаме максимално улеснен, бърз и удобен начин за кандидатстване на изплащане онлайн.

С помощта на специално разработен  Ти Би Ай Банк калкулатор, лесно може да се ориентирате за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане и да изберете най-удобния за Вас вариант на погасяване. Системата автоматично изчислява всички полета на калкулатора след избор на срок на кредита.

Как напрактика става подписването на "ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ" и получаването на избраната стока, ако кандидатстваме онлайн?

1. Попълвате форма със следните данни - име, ЕГН, тел. за връзка, и-мейл, адрес.

 2. Трябва да сте запознати и да приемете Общите условия за онлайн покупка.

3. След потвърждаване на цялата информация по поръчката  ДОВАТ ЕООД изпраща всички въведени данни на Ти Би Ай Банк.

4.  Служител на Ти Би Ай Банк  ще се свърже с Вас на посочените  телефони и ще допълни необходимата информация в искането за финансиране.

След като приключи процедурата по въвеждане на данни в системата на TBI Bank, след проведен телефонен разговор със служител на TBI Bank и накрая когато статуса на заявката за Кредит е "Одобрен" се съставя "Договор за потребителки кредит" на Кандидата. Този договор, искане-декларация за кредит и фактура за кредетираната стока, Ви се изпращат  до адрес или офис на куриерска фирма. В присъствието на служител на куриерска фирма , Клиентът внимателно прочита и след като се съгласява с тях, подписва горепосочените документи. Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни.  Собственоръчно вписва  „Вярно с оригинала!", датата и се подписва. 

 


Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД
1. Изисквания:
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.
2. Условия на кредита:

  • минимална стойност за финансиране 150 лв.
  • срок на погасяване – до 36 месеца;
  • без първоначална вноска;
  • на равни месечни вноски;

3 . Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

  • Данни от личната карта на Клиента.
  • Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;

Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

  • Копие от Удостоверение за регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
  • Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;
  • Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/. В пълномощното трябва изрично да е посочено „ Да послужи пред TBI Credit за сключване на договор за целево финансиране”
  • Искане за финансиране попълва се от консултант в магазина/;

Всички копия трябва да са заверени с текст" Вярно с оригинала" и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества - и с печат на Клиента.

5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди:
Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска. Клиентите имат право на предсрочно погасяване без да дължат наказателна лихва.