Блог

През 21 Век. започна напредварата за иновации в областа на климатичните системи. Световните производители залагат на техника опазваща околната среда и предпазваща човешкия организъм. С тази цел беше създаден Хладилен агент R-32,  които значително намаля вредата върху околната среда и увеличава своята енергийна ефективност при термопомпените и климатични системи. Важно е и че намаля разхода на електроенергия. Лидерите в производството на климатизацията се насочват към пречистване на въздуха и изолиране на вредите към човешкото тяло, като филтъра от титанов апатит, плазмен йонен генер..
Ефективност на соларния колектор
Соларните системи придобиват все по-голяма популярност и намират все по-широко приложение в много домакинства. С помощта на слънчевите колектори разполагате постоянно с гореща вода и едновременно с това спомагате за опазването на околната среда. Освен комфорта, който осигуряват слънчевите системи, те спомагат за намаляването на консумацията и разходите за електричество. Ефективността на една такава система обаче зависи от следните особености, на които трябва да обърнете внимание при закупуване и монтаж. От съществено значение е типът на соларните панели. Най-ефективни са кръглите вакуумно т..
Какво е термопомпа?
  Какво представляват термопомпите въздух- вода Термопомпите са най-ефективният начин за отопление, охлаждане и производство на гореща вода в жилищни, обществени и производствени сгради, за затопляне на басейни, джакузита, както и в някои технологични процеси за оползотворяване на отпадъчната топлина. С 1 kWh изразходвана ел. енергия термопомпите добиват от 3 до 5 kWh топлина. До 80% от тази енергия те извличат от околната среда (въздуха, водата, земята). Как работи термопомпа въздух-вода? Термопомпите се възползват от физичните свойства, изпарение и кондензация на летливите г..
0 коментари по тази статия - виж коментарите